هیچ مطلبی یافت نشد

کارفرمایان ویژه

logo_0000s_0000_3 logo_0000s_0001_2 logo_0000s_0002_1 logo_0001s_0000_3 logo_0001s_0001_2 logo_0001s_0002_1

ما چه خدماتی برای شما داریم؟

ما برای کارفرمایان و کارجویان گرامی خدمات ویژه ای داریم.

کارفرمایان
شما می توانید با دیدن و جستجو در رزومه های موجود در پایگاه داده ما، اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کرده و با توجه به نیاز خود کارمندتان را استخدام کنید. با انتخاب بسته های گوناگون امکانات متفاوتی در اختیار شما قرار گرفته و جزو کارفرمایان ویژه قرار می گیرید و می توانید شغل های مورد نیاز خود را برجسته نمایید تا بیشتر دیده شوند.

کارجویان
شما می توانید با جستجو بین شغل های موجود در پایگاه داده ما، شغل مورد نظرتان را پیدا کرده و با کارفرما نیز آشنا شوید. علاوه بر آن با تهیه بسته های رزومه می توانید اطلاعات کارفرمایان را دیده و به محض ارسال شغل جدید که با درخواست شما هماهنگ باشد اطلاعات آن را در ایمیل خود دریافت کنید.

جستجوی رزومه

جستجوی کار